Молитвы

Молитва к святым праведным Богоотцам Иоаки́му и А́нне

О, святи́и пра́ведницы, Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно! Моли́те Милосе́рдаго Го́спода, я́ко да отврати́т от на́с гне́в Сво́й, по дело́м на́шим пра́ведно на ны́ дви́жимый, и да безчи́сленная прегреше́ния на́ша презре́в, обрати́т на́с, ра́б Бо́жиих (имена́), на пу́ть покая́ния, и на стези́ за́поведей Свои́х да утверди́т на́с. Та́же моли́твами ва́шими в ми́ре жи́знь на́шу сохрани́те, и во все́х благи́х благо́е поспеше́ние испроси́те, вся́ к животу́ и благоче́стию потре́бная на́м от Бо́га да́рующе, от вся́ких напа́стей и бе́д и внеза́пныя сме́рти предста́тельством ва́шим на́с избавля́юще и от все́х вра́г ви́димых и неви́димых защища́юще, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же ва́шим святы́м умоле́нием да сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же, со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в.