Тропари на каждый день

Сегодня, 19 ноября 2019 г., Вторник
Тропарь преподобного Варлаама Хутынского, глас 3:

́Иже на земли́ лега́нием,/ поще́нием же и бде́нием/ те́ло твое́ изнуря́я, преподо́бне,/ вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́,/ и исцеле́ний струя́ незави́стная яви́лся еси́/ ве́рою притека́ющим к тебе́, Варлаа́ме о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобного Варлаама Хутынского, глас 8:

́Якоже други́й Илия́, о́тче, дождь с небесе́ свел еси́,/ он у́бо огнь сведе́ и царя́ удиви́,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́ и торжествова́ти устро́ил еси́./ Вели́кий бо Новгра́д вельми́ тобо́ю хва́лится, име́я мо́щи твоя́ в себе́,/ его́же сохраня́й от враг непоколеби́ма, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Варлаа́ме, о́тче наш.

Тропарь святителя Павла, глас 3:

Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопие́т ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне,/ Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ми́лости.

Кондак святителя Павла, глас 2:

Облиста́вый на земли́, я́ко звезда́ небосве́тлая,/ Кафоли́ческую просвеща́еши Це́рковь ны́не,/ о не́йже и страда́льчествовал еси́,/ ду́шу твою́, Па́вле, предложи́в,/ и, я́коже Заха́риина и А́велева,// я́сно вопие́т твоя́ кровь ко Го́споду.

В понедельник, Небесным чинам бесплотным

Тропарь, глас 4-й
Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ нас кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще нас припа́дающих приле́жно и вопию́щих: от бед изба́вите нас, я́ко чинонача́льницы вы́шних сил.
Кондак, глас 2-й
Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя славы, Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Во вторник, Крестителю и Предтече Иоанну

Тропарь, глас 2-й
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, тебе же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бога, я́вльшагося пло́тию, взе́млющаго грех ми́ра и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.
Кондак, глас 6-й
Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, главу́ твою́, яко шипо́к свяще́ннейший, от земли́ обре́тше, исцеле́ния всегда́ прие́млем, и́бо па́ки, я́коже пре́жде, в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

В среду и пятницу, Кресту

Тропарь, глас 1-й
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое, побе́ды православным христианом на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твоим жи́тельство.
Кондак, глас 4-й
Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Боже; возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щим Твое, ору́жие мира, непобеди́мую побе́ду.

В четверг, апостолам и святителю Николаю

Тропарь апостолам, глас 3-й
Апо́столи святи́и, моли́те Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.
Тропарь святителю, глас 4-й
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему я́же веще́й и́стина; сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, отче священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа Бога спасти́ся душа́м нашим.
Кондак апостолам, глас 2-й
Тве́рдыя и боговеща́нныя пропове́датели, верх апо́столов Твоих, Господи, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твоих и поко́й; боле́зни бо о́нех и смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не све́дый серде́чная.
Кондак святителю, глас 3-й
В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́: Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твоих, и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти; сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

В субботу, всем святым и за умерших

Тропари, глас 2-й
Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, о нас Того, я́ко Бла́га, моли́те спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.
Помяни́, Го́споди, яко Благ, рабы́ Твоя́, и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: никто́же бо безгрéшен, то́кмо Ты, моги́й и преста́вленным да́ти покой.
Кондаки, глас 8-й
Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши раб Твоих, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.
Яко нача́тки естества́ Насади́телю тва́ри вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики; тех моли́твами в ми́ре глубо́це Це́рковь Твою, жи́тельство Твое, Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.