Молитвы

Моли́тва восприе́мника о крестнике

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, во Иорда́не от Иоа́нна во́лею крести́тися изво́ливый и запове́давый на́м крещатися во оставле́ние грехо́в, поми́луй и спаси́ ча́до (имяре́к), мно́ю от купе́ли восприятое. Да́руй ему́ ве́ру несумне́нную, любо́вь к Тебе́, Спаси́телю на́шему и бли́жнему своему́. Са́м путеводствуй его́ путе́м спасе́ния, да преходя́ в во́зраст соверше́нный, духо́вных даро́в сподо́бится, теле́сное здра́вие до́бре сохрани́т и Ца́рство Небе́сное в душе́ (имяре́к) да произрастет из зе́рна горушнаго в дре́во благосенноли́ственное и до́брый пло́д принесе́т во сла́ву Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.